Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over onze natuurbegraafplaats? Bekijk hieronder de meest gestelde vragen, misschien staat het antwoord dat u zoekt er al tussen? Neem anders contact met ons op via het contactformulier.

Een natuurbegraafplaats is een begraafplaats in een natuurlijke omgeving waar mensen zelf hun plaats mogen uitkiezen. Het is de bedoeling dat de graven opgaan in de natuur en niet worden gemarkeerd met zware grafstenen of andere grafmonumenten. Soms ligt er een zwerfkei of houten bordje op het graf. Er wordt ook op gelet dat bij het begraven duurzame en afbreekbare materialen worden gebruikt. In Nederland zijn er nu zo’n twintig natuurbegraafplaatsen en de populariteit van deze duurzame wijze van begraven neemt toe. Het unieke van Koningsakker is dat de natuurbegraafplaats verbonden is aan een contemplatieve kloostergemeenschap.

Bij de verhuizing van de zusters van Berkel-Enschot naar Arnhem in 2009 hebben de zusters een stuk land gekocht dat aanvankelijk verpacht werd. Bij het denken over nieuwe inkomstenbronnen is het idee voor deze natuurbegraafplaats ontstaan. We kwamen het concept tegen bij Amerikaanse Trappisten en zagen meteen de potentie. Het sluit naadloos aan bij de duurzame spirituele traditie van de Cisterciënzers, de verbondenheid met het land en het leven van stilte en gebed.

De abdijgemeenschap moet in haar eigen levensonderhoud voorzien. Daarbij zoeken de zusters natuurlijk wel naar werksoorten die zij ‘thuis’ kunnen beoefenen en die passen bij het gebedsritme van de dag. Vanouds hebben de Trappisten daarbij vaak gekozen voor agrarische werkzaamheden. De natuurbegraafplaats past in die traditie als een eigentijdse vorm van landschapsbeheer.

In principe staan de abdij en de begraafplaats los van elkaar. De abdijkerk kan ook niet voor uitvaartdiensten gebruikt worden. Het motief om dan toch op deze bijzondere begraafplaats begraven te willen worden, zal voor iedereen verschillen. Voor de een zijn wij plezierige en rustige buren op afstand. Anderen zullen het juist heel betekenisvol vinden om zo dicht bij een biddende kloostergemeenschap begraven te liggen. Het is alsof de echo’s van de stilte en het gebed van de abdij ook op de begraafplaats klinken. Bezoekers kunnen overigens wel langskomen in de abdijwinkel of een gebedsdienst meemaken.

Wij verwachten dat de overlast zeer beperkt zal zijn omdat voor begrafenisstoeten gebruik wordt gemaakt van de wat afgelegen Sportlaan. Ook denken we dat de frequentie van begrafenissen beperkt zal zijn. We gaan dit natuurlijk wel nauwlettend in de gaten houden. Voor de omwonenden betekent de komst van de natuurbegraafplaats in ieder geval dat er een prachtig natuurgebied bij komt.

Wij denken dat de aanleg van deze natuurbegraafplaats heel goed aansluit bij de trend van verduurzaming van agrarische gebieden. Ook zal steeds gekeken worden naar de meest optimale ecologische kwaliteit. Tegelijk is het exploiteren van dit terrein als begraafplaats essentieel voor de abdij om de voor ons zo noodzakelijke (nieuwe) inkomsten te genereren. Wij kunnen ons geen betere duurzame onderneming voorstellen.

De natuurbegraafplaats zal vanaf het laatste weekend in augustus 2019 officieel geopend zijn. Een graf reserveren gaat door middel van voorinschrijving, dit kan vanaf juli 2019. Wilt u te zijner tijd graag een reserveringsafspraak inplannen? Of heeft u nu al een vraag? Stuur ons dan een bericht door middel van het online contactformulier of neem contact op: T. 026-3036000 / E. info@koningsakker.nl.

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Hier kunt u zich abonneren op onze digitale nieuwsbrief.

U betaalt tussen de € 2.000 en € 4.250 voor een graf. Hiermee betaalt u het eeuwigdurend grafrecht in één keer. Daarnaast komen nog de kosten voor de begrafenis zelf, deze kosten zijn eenmalig: er komen geen onverwachte rekeningen achteraf omdat verlenging van de grafrechten niet nodig is.

Bekijk alle Tarieven.

Een graf reserveren gaat door middel van voorinschrijving, dit kan vanaf juli 2019. Wilt u te zijner tijd graag een reserveringsafspraak inplannen? Of heeft u nu al een vraag? Stuur ons dan een bericht door middel van het online contactformulier of neem contact op: T. 026-3036000 / E. info@koningsakker.nl.

natuurbegraafplaats koningsakker

Getijden
De gebedsdiensten in de abdijkerk zijn vrij toegankelijk. U kunt ze ook live beluisteren via de website van koningsoord.org.

Gastenverblijf
Wie ernaar verlangt enkele dagen in ons midden te verblijven en op zoek is naar stilte, naar God, naar gebed, naar bezinning kan terecht in het gastenhuis.

Abdijwinkel
In onze sfeervolle abdijwinkel verkopen we onder meer ambachtelijke producten van onze en andere abdijen (zoals kaarsen, bier en chocolade), religieuze artikelen en een ruime collectie boeken.

Boekbinderij
Wij hebben een goed geoutilleerde boekbinderij en restauratieatelier.

U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief