Natuurbegraafplaats

Koningsakker biedt een blijvende rustplaats voor mensen die na hun overlijden met de natuur in verbinding willen staan. Natuurbegraafplaatsen worden steeds populairder in Nederland. Mensen zoeken naar een andere, meer duurzame invulling van hun uitvaart. Grafmonumenten ontbreken en er wordt alleen met duurzame materialen gewerkt. Gaandeweg verandert de begraafplaats volledig in een natuurgebied. Naast een ‘conventionele’ begrafenis zal Koningsakker ook de mogelijkheid bieden om een urn te begraven.

Ecologische kwaliteit

Vanwege de bestemming als natuurbegraafplaats spreekt het vanzelf dat de ‘ecologische kwaliteit’ van iedere keuze die nu en in de toekomst wordt gemaakt, een grote rol speelt.

Aan het project werkt de gerenommeerde landschapsarchitect Rudy Brons mee.

Bijzonder natuurgebied

Door de ontwikkeling van Koningsakker geven de zusters land met een voormalige agrarische bestemming terug aan de natuur. Het gebied staat niet alleen open voor nabestaanden maar voor iedereen die op deze bijzondere plek van de natuur wil genieten of een wandeling wil maken.

Bij het vormgeven van de natuurbegraafplaats zullen de natuurlijke kenmerken van dit gebied verder worden versterkt. Deskundigen verwachten dat de biotoopvariatie in het gebied aanmerkelijk zal toenemen. Er kan een nieuw leefgebied ontstaan voor dieren en planten die nu nog niet voorkomen. Voor de bestaande ‘bewoners’ – zoals eekhoorns, spreeuwen, mezen, vlinders, vleermuizen en wilde bijen – wordt het een nog betere plek om te schuilen en voedsel te vinden.

De bossen aan de rand van het gebied blijven bewaard. Wel zal het bos opener worden, wat vanuit ecologisch perspectief gunstig is. Deskundigen verwachten onder andere dat meer broedvogels de weg naar Koningsakker zullen vinden.

Natuurlijke stilte

Vanwege de aanwezigheid van de begraafplaats verwachten wij dat de natuurlijke stilte van het gebied en de eerbied voor de doden door alle bezoekers gekoesterd zal worden.

natuurbegraafplaats koningsakker

Getijden
De gebedsdiensten in de abdijkerk zijn vrij toegankelijk. U kunt ze ook live beluisteren via de website van koningsoord.org.

Gastenverblijf
Wie ernaar verlangt enkele dagen in het klooster te verblijven en op zoek is naar stilte, naar God, naar gebed en/of naar bezinning kan terecht in het Koningsoord gastenhuis.

Abdijwinkel
In de sfeervolle abdijwinkel verkopen de zusters onder meer ambachtelijke producten van eigen abdij en andere abdijen (zoals kaarsen, bier en chocolade), religieuze artikelen en een ruime collectie boeken.

Boekbinderij
Abdij Koningsoord heeft een goed geoutilleerde boekbinderij en restauratieatelier. U kunt hier terecht voor onder andere het (her)binden van boeken en restauratie van boeken.

U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief