Lezing Thomas Quartier

Op zaterdag 4 mei houdt broeder Thomas Quartier een lezing in Abdij Koningsoord.

Thomas Quartier is een benedictijnse monnik en theoloog, verbonden aan de Radboud
Universiteit. Zijn huidige onderzoek is gericht op de verhouding tussen spiritualiteit en de
dood, in het bijzonder de monastieke spiritualiteit. De lezing begint om 14:00 uur en duurt ongeveer anderhalf uur. U kunt deze lezing kosteloos bijwonen. Aansluitend is er de gelegenheid om een rondleiding over de natuurbegraafplaats te volgen.

Leven met de dood
Wanneer mensen met sterfelijkheid geconfronteerd worden, voelen velen de behoefte om uitdrukking te geven aan hun gevoelens, hun noden en hun hoop. In een samenleving waarin traditionele manieren om vorm te geven aan sterven, uitvaart en rouw hun vanzelfsprekendheid hebben verloren, is het nodig om steun te bieden aan hen die de weg kwijt zijn, troost aan hen die vertwijfeld zijn. Het gaat erom ruimte te scheppen voor dankbaarheid en het vertrouwen op een leven na de dood te delen. Natuurbegraafplaats Koningsakker wil die ruimte bieden – midden in de natuur, nabij het klooster. In deze lezing zoeken we binnen de kloosterspiritualiteit naar een houding die professionals, vrijwilligers, rouwenden en zoekenden houvast biedt. Sint Benedictus adviseert ons om “de dood dagelijks voor ogen te hebben”. Leven met de dood is een basis van waaruit we rituelen en symbolen vinden die de dood bij het leven laat horen. Een speurtocht die inspirerend kan zijn wanneer mensen de laatste overgang maken.

 

Prof. Dr Thomas Quartier
Prof. Dr Thomas Quartier osb (1972) is monnik van de Sint Willibrordsabdij in Doetinchem (NL). Hij doceert Rituele en Liturgische Studies aan de universiteiten van Nijmegen en Leuven en aan de Benedictijnse Hogeschool Sant Anselmo in Rome en is verbonden aan het Titus Brandsma Instituut. Hij doet al twintig jaar onderzoek naar rituelen rondom de dood. Onlangs verscheen van zijn hand: Heilige woede. Monnik zijn, een radicale keuze (Adveniat 2018).

Programma

13:30 uur –  ontvangst met koffie/thee
14:00 uur –  start lezing
15:30 uur –  rondleiding natuurbegraafplaats Koningsakker
16:30 uur –  einde programma

Aanmelden

U kunt zich hiervoor aanmelden door onderstaand formulier in te vullen.

natuurbegraafplaats koningsakker

Getijden
De gebedsdiensten in de abdijkerk zijn vrij toegankelijk. U kunt ze ook live beluisteren via de website van koningsoord.org.

Gastenverblijf
Wie ernaar verlangt enkele dagen in ons midden te verblijven en op zoek is naar stilte, naar God, naar gebed, naar bezinning kan terecht in het gastenhuis.

Abdijwinkel
In onze sfeervolle abdijwinkel verkopen we onder meer ambachtelijke producten van onze en andere abdijen (zoals kaarsen, bier en chocolade), religieuze artikelen en een ruime collectie boeken.

Boekbinderij
Wij hebben een goed geoutilleerde boekbinderij en restauratieatelier.

U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief