Informatie

Wie op de hoogte wil blijven van de ontwikkeling van Koningsakker kan zich abonneren op de digitale Nieuwsbrief. Ook mensen die belangstelling hebben om in de toekomst een graf te kopen of van andere voorzieningen gebruik te maken, kunnen zich hier aanmelden. Op deze site en in de Nieuwsbrief zullen wij activiteiten vermelden waarin belangstellenden en betrokkenen nader kennis kunnen maken met het project en het gebied. U kunt zich onderaan deze pagina aanmelden voor de nieuwsbrief.

Fonds Koningsakker (in oprichting)

De zusters willen het liefst dat iedereen de mogelijkheid heeft om op Koningsakker begraven te worden. Mensen die zelf onvoldoende financiële middelen hebben om een graf te kopen, kunnen in de toekomst een beroep doen op het Fonds Koningsakker. Daar is natuurlijk wel geld voor nodig. Wilt u dit fonds ondersteunen en mensen daardoor helpen om op Koningsakker begraven te worden, dan kunt u dat aangeven op het registratieformulier. Voor de stichting Fonds Koningsakker wordt de anbi-status aangevraagd.

Vrienden van Koningsakker (in oprichting)

De ontwikkeling van deze bijzondere natuurbegraafplaats kost veel geld. U kunt hier financieel aan bijdragen door vriend te worden van Koningsakker (minimale bijdrage 50 euro per jaar). Bij de aankoop van een graf krijgen vrienden van Koningsakker korting. Ook zullen er speciale vriendenactiviteiten worden georganiseerd. Voor de stichting Vrienden van Koningsakker wordt de anbi-status aangevraagd.

natuurbegraafplaats koningsakker

Getijden
De gebedsdiensten in de abdijkerk zijn vrij toegankelijk. U kunt ze ook live beluisteren via de website van koningsoord.org.

Gastenverblijf
Wie ernaar verlangt enkele dagen in ons midden te verblijven en op zoek is naar stilte, naar God, naar gebed, naar bezinning kan terecht in het gastenhuis.

Abdijwinkel
In onze sfeervolle abdijwinkel verkopen we onder meer ambachtelijke producten van onze en andere abdijen (zoals kaarsen, bier en chocolade), religieuze artikelen en een ruime collectie boeken.

Boekbinderij
Wij hebben een goed geoutilleerde boekbinderij en restauratieatelier.

U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief