Abdij

Een natuurbegraafplaats in verbondenheid met een (contemplatief) klooster is een primeur voor Europa. Toch sluit het naadloos aan bij de spiritualiteit van de Cisterciënzers, waar de zusters Trappistinnen van abdij Koningsoord deel van uitmaken. Een eeuwenoude kloosterorde die zich toelegt op stilte en gebed, arbeid en een sobere levensstijl in nauwe verbinding met de natuur. Vanouds voorzien Trappistenkloosters in hun eigen levensonderhoud. Vaak door agrarische werkzaamheden, het maken van bier of brood of andere vormen van handenarbeid. Het zijn monniken met modder aan hun laarzen die niet bang zijn om vuile handen te krijgen. Ook Koningsakker is mede bedoeld om de abdij financieel te ondersteunen.

Gastvrij

Trappisten kennen een lange traditie van gastvrijheid zonder onderscheid voor alle mensen die enkele dagen mee willen leven in de stilte en het gebed van de abdij. Ook de natuurbegraafplaats staat open voor iedereen. Voor de een zal het duurzame karakter de doorslag geven, voor de ander de prachtige plek of juist de verbondenheid met de abdijgemeenschap. Koningsakker wil elke overledene een welkom thuis bieden voor haar of zijn laatste rustplaats.

Stilte

De natuurbegraafplaats en de abdij horen bij elkaar maar zijn zelfstandige en van elkaar gescheiden plekken. Voor de uitvaart kan geen gebruik worden gemaakt van de abdijkerk of andere delen van de abdij. De betrokkenheid van de zusters krijgt vooral op een geestelijke wijze gestalte. In de schaduw van de abdij wordt de begraafplaats gedragen door het levensritme van stilte en gebed, het ‘handelsmerk’ van de Trappisten. Wel zullen sommige zusters helpen bij dagelijkse werkzaamheden. Natuurlijk kunnen bezoekers van de begraafplaats ook deelnemen aan de gebedsvieringen in de abdijkerk of de abdijwinkel bezoeken.

Koningsoord

Abdij Koningsoord is een vitale kloostergemeenschap met 24 zusters van alle leeftijden. De zusters verhuisden in 2009 van hun oorspronkelijke abdij in het Brabantse Berkel-Enschot naar Arnhem. De rode draad door het leven van de Trappistinnen is het koorgebed, waarvoor zij zeven keer per dag samenkomen. Toch is het vooral de balans tussen gebed, studie en werk die de spiritualiteit van de Trappisten typeert. Het contemplatieve kloosterleven spreekt veel mensen aan. Ook abdij Koningsoord kent een druk bezocht gastenverblijf en bij iedere gebedsdienst schuiven mensen van buiten de abdij aan.

Voor meer informatie: www.koningsoord.org

natuurbegraafplaats koningsakker

Getijden
De gebedsdiensten in de abdijkerk zijn vrij toegankelijk. U kunt ze ook live beluisteren via de website van koningsoord.org.

Gastenverblijf
Wie ernaar verlangt enkele dagen in ons midden te verblijven en op zoek is naar stilte, naar God, naar gebed, naar bezinning kan terecht in het gastenhuis.

Abdijwinkel
In onze sfeervolle abdijwinkel verkopen we onder meer ambachtelijke producten van onze en andere abdijen (zoals kaarsen, bier en chocolade), religieuze artikelen en een ruime collectie boeken.

Boekbinderij
Wij hebben een goed geoutilleerde boekbinderij en restauratieatelier.

U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief